uploads/images/Subs.jpg

AOW

De AOW (Algemene ouderdomswet) is er voor iedereen die ingezetenen is van Nederland of niet ingezetenen maar inkomsten in Nederland geniet. Vanaf jouw 15de tot jouw 65ste bouw jij ieder jaar 2% AOW op, in totaal dus 100%. Mocht jij in één van deze jaren of een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond of gewerkt dan kan het zo zijn dat jij niet 100% AOW hebt opgebouwd. Er kan dan sprake zijn van een "pensioensgat".

In mei 2011 heeft de regering een nieuw wetsvoorstel ingediend om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit betekent dat degene die na 1954 zijn geboren, de AOW-leeftijd van 65 na 66 gaat. Naar verwachting gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar. In beide gevallen staat daar wel een hogere AOW-uitkering tegenover.