uploads/images/Subs.jpg

Opbouw

Pensioen is een allesomvattend woord voor de uiteindelijke uitkering die jij krijgt op de pensioensgerechtigde leeftijd. Het pensioen bestaat in veel gevallen namelijk uit drie opbouwcomponenten namelijk:

  • Pensioen vanuit de overheidĀ (AOW)
  • Pensioen vanuit de werkgever (Pensioenfonds of verzekeraar)
  • Pensioen zelf gespaard

Uit verschillende consumentenonderzoeken is gebleken dat mensen een pensioen verwachten van 70% van hun laatsverdiende inkomen. Terwijl de realiteit is, dat het merendeel niet verder komt dan 50% van hun laatsverdiende inkomen.