uploads/images/Subs.jpg

Onze Gedragscode

De werknemers van dit kantoor verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

1. Onze adviezen passen naar onze eer en geweten het best bij jouw wensen en omstandigheden.
2. In onze adviezen houden wij rekening met jouw belangen op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met jouw belangen. Ook niet als ons hierom wordt verzocht en als wij juridisch worden gevrijwaard voor de eventuele gevolgen.
4. Een voorbeeld van zulke constructies is een hypotheekadvies of –transactie waarmee in redelijkheid kan worden voorzien dat jij in financiële problemen zal geraken.
5. Al jouw gegevens behandelen wij als strikt vertrouwelijk . Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van jouw belangen.
6. Wij zullen nooit bewust verkeerde informatie verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen met betrekking tot het aangaan van een verzekering, tijdens de looptijd er van of als er een beroep op de verzekering wordt gedaan.
7. Wij zijn ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van ons kantoor en van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.  

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl