uploads/images/Actueel.jpg

Actueel

NIEUWS | NIEUWSBRIEF | ACTIE

Tips om een woning weer tijdig boven water te krijgen | 05-11-2014

Aantal woningen onder water

In Nederland staan momenteel meer dan 1 miljoen woningen “onder water”. Bij een woning onder water is de hypotheek hoger dan de verkoopprijs van de woning. Dit is het gevolg van de prijsdalingen van minstens 20% sinds augustus 2008. Wordt een woning onder water verkocht, dan ontstaat er een restschuld. Als men echter in de “onder water woning” blijft wonen, dan is er in ieder geval op de korte termijn geen financieel probleem. De bank verplicht de woningeigenaar niet om tussentijds extra af te lossen, dus de maandelijkse lasten stijgen niet.

De woningprijzen stijgen momenteel weer enigszins. En bij een veronderstelde jaarlijkse prijsstijging van 2% verdampen deze restschulden voor een groot deel in de loop der tijd. En als er geen noodzaak is of komt om te verhuizen, dan is er nog geen financieel probleem.

Informatie indien uw woning onder water staat

Hierna wordt verondersteld dat u in een situatie verkeert, dat uw woning onder water staat. En dat u bij verkoop wordt geconfronteerd met een restschuld. In deze nieuwsbrief zijn tips vermeld om deze restschuldsituatie zoveel mogelijk te beperken. Daardoor kan –bijvoorbeeld- een nieuwe financiering voor de aankoop van een volgende woning zonder last van een restschuld worden aangevraagd.

Maar ook kunt u inzicht krijgen als u niets doet. En wat het effect is van deze restschuld op de berekening van de maximale hypotheek, zodat u een indicatie krijgt tot welk bedrag u de nieuwe woning kunt financieren met een hypotheek. Vaak wordt bij gebrek aan dit financiële inzicht de verhuiswens onnodig uitgesteld.

De Erkend Hypothecair Planner kan u in beide situaties ondersteunen met deze berekening en u adviseren. Dan krijgt u inzicht in de situaties:

  • Moet ik wel of niet overgaan tot extra aflossen?
  • Wat is de impact van een restschuld op de berekening van mijn nieuwe hypotheek?

Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan tijdig maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door tussentijds extra af te lossen op uw huidige hypotheek.

Toenemende populariteit extra aflossen

De laatste jaren wordt er meer tussentijds extra afgelost. Dat komt omdat men de situatie van een restschuld bij verkoop van de woning wil voorkomen. Ook kan een schenking onbelast worden ontvangen, indien deze schenking wordt gebruikt om de hypotheekschuld extra af te lossen. Dat stimuleert de aflossingsgedachte. De banken volgen deze fiscale versoepeling door in ieder geval in 2014 geen boeterente bij vervroegde aflossing in rekening te brengen. Ook is de spaarrente nu langere tijd al zo laag, dat spaargeld omzetten in hypotheekaflossing financieel gunstig kan zijn.

De wenselijkheid om een woning tussentijds weer boven water te krijgen

Ook als er geen directe verhuisplannen zijn, kan het toch wenselijk zijn om maatregelen te nemen om de woning weer boven water te krijgen. Zodat de verhuiswens later financieel niet onnodig wordt gehinderd door een eventuele restschuld bij verkoop van de oude woning.

Maar niet altijd komt de verkoop van een woning op het vooraf geplande tijdstip. Bijvoorbeeld in geval van een verhuizing als gevolg van een nieuwe baan. Of in de situatie van echtscheiding, waarbij de woning moet worden verkocht. De restschuld kan dan een financieel probleem opleveren.

Restschuld financieren

De mogelijkheden om een restschuld als extra lening in uw nieuwe hypotheek mee te financieren zijn zeer beperkt. Banken staan dit niet of nauwelijks toe. Bij uitzondering worden alleen eigen klanten beperkt geholpen. Daardoor wordt uw keuzemogelijkheid voor uw nieuwe hypotheek beperkt tot de huidige bank. Of u heeft dan voldoende spaargeld om deze restschuld op dat moment zelf af te lossen.

Tips om uw woning weer boven water te krijgen
Tip 1: Heeft u een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek en voldoende spaargeld, dan kan een deel van uw spaargeld worden gebruikt om de hypotheek af te lossen. De spaarrente is nu lager dan de aftrekbare hypotheekrente.

Extra aflossen is wel onomkeerbaar en dus meer dan alleen maar een aflossingsbedrag overmaken aan de bank. Uw gespaarde vermogen, waarover u altijd kon beschikken, verandert in muurvast vermogen in de eigen woning. Het is dan niet verstandig om al uw spaargeld of vermogen te gebruiken als aflossing. Een buffer is noodzakelijk voor onvoorziene uitgaven.

Tip 2: Is er een leningdeel, waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, gebruik dan de extra aflossing om eerst op dit leningdeel af te lossen. Of zijn er meerdere leningdelen met verschillende rentepercentages, los dan eerst af op het leningsdeel met de hoogste rente.

Tip 3: Heeft u een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, dan kan het ook financieel interessant zijn om niet de hypotheekschuld te verlagen, maar een extra bedrag te storten op de bankspaarrekening of spaarhypotheekverzekering. Met extra rendement hierover kunt u dan eerder uw hypotheekschuld aflossen. Als u die keuze overweegt, dan is vanwege de fiscale complexiteit het advies van uw hypotheekadviseur altijd noodzakelijk. Een verkeerde keuze kan later fiscale en financiële gevolgen hebben.

Tip 4: Iedereen kan in 2014 maximaal € 100.000,- belastingvrij schenken om uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Een aantal banken accepteren deze extra aflossing zonder dat boeterente is verschuldigd. Informeer bij uw hypotheekadviseur om tijdig de ontvangen schenking om te zetten in extra aflossing. Sommige banken sluiten namelijk al vroeg hun deuren in december 2014. Overigens is vanaf 1 januari 2015 de schenkingsvrijstelling minder ruim, maar is dit nog wel een interessante optie.

Uitgestelde verhuisplannen

Wellicht heeft u uw verhuisplannen uitgesteld, omdat uw woning onder water staat, maar eigenlijk niet weet wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor de financiering van uw volgende woning. Dan is het toch goed om dit cijfermatige inzicht te krijgen, zodat u maatregelen kunt treffen om uw plannen te kunnen realiseren. De Erkend Hypothecair Planner kan u daarin begeleiden en adviseren.

Uw Erkend Hypothecair Planner

Ook als u niet verhuist, is het nuttig om inzicht te krijgen in uw financiële positie van uw woning onder water. Gemaakte keuzes zoals gedeeltelijk aflossen en/of bijsparen in de (bank)spaarhypotheek kunnen zonder advies in bepaalde situaties ongewenste financiële of fiscale consequenties veroorzaken. De Erkend Hypothecair Planner helpt u graag om een verantwoorde keuze te maken.


>meer

financiële huishouden up-to-date | 20-11-2012

Houd u financiële huishouden up-to-date
Het is belangrijk dat u uw financiën regelmatig onder de loep neemt. Zo zorgt u ervoor dat u niet achter de feiten aanloopt en dat u maximaal gebruik maakt van fiscale en andere mogelijkheden. Hulp van een deskundig adviseur is dan zeer waardevol.

Uw persoonlijke financiële huishouden is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder een hypotheek en uw pensioen. Dit zijn belangrijke zaken: voor de meeste mensen is hun huis de grootste aankoop in hun leven. En met een pensioen zorgt u voor uw inkomen wanneer u niet meer hoeft te werken. Deze onderdelen tezamen bepalen hoe dus uw persoonlijke financiën eruit zien, nu en in de toekomst.

Momentopname
Wanneer u een belangrijke beslissing neemt, zoals het afsluiten van een hypotheek of van een aanvullende pensioenverzekering, neemt u een weloverwogen beslissing. U laat zich adviseren en houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen voor nu en voor later en met de wet- en regelgeving. Maar hoe goed u dat ook doet, het is en blijft een momentopname. En in de loop van de tijd kan er heel wat veranderen.

Wijziging in uw persoonlijke situatie
Neem uw persoonlijke situatie. Misschien gaat u na verloop van tijd samenwonen of trouwen, of besluit u juist alleen verder te gaan. Mogelijk komen er kinderen, krijgt u een andere baan of gaan uw kinderen, die tot dan toe altijd thuis woonden, op zichzelf wonen. En zelf wordt u ook ouder, waardoor uw eisen en wensen er anders uit kunnen komen te zien.

Wet- en regelgeving
Ook ten aanzien van de wet- en regelgeving kan er in de loop der tijd het nodige veranderen. Denk maar eens aan de aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek of aan de wijzigingen op het gebied van het erfrecht.

Onvoorziene omstandigheden
Maar er zijn meer omstandigheden die kunnen veranderen. De hoogte van uw hypotheek in verhouding tot de waarde van uw woning, bijvoorbeeld. Of de premie van bepaalde verzekeringen zijn omlaag gegaan. Dit zijn allemaal veranderingen die u niet kon voorzien. En als u hier geen rekening mee houdt, zouden deze wijzigingen wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor uw financiële toekomst.

Deskundig advies
Daarom is het van belang om uw financiële huishouden regelmatig kritisch tegen het licht te houden. En omdat het een zeer complexe materie is, doet u er verstandig aan hiervoor een deskundige adviseur in te schakelen. Veel adviseurs bieden de mogelijkheid hiervoor een abonnement af te sluiten. Op die manier zorgt u ervoor dat u maximaal profiteert van de (fiscale) mogelijkheden, nu en in de toekomst!

>meer

Erfbelasting en overlijdensrisicoverzekering | 13-11-2012

Overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting
Veel mensen die samen een woning hebben, sluiten een overlijdensrisicoverzekering af. Zo’n verzekering keert een bepaald bedrag uit op het moment dat een van beide verzekerden komt te overlijden. Vaak wordt de uitkering gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op die manier worden de maandelijkse lasten voor de achterblijvende partner lager.

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Wel wordt het bedrag dat wordt uitgekeerd, meegenomen in de berekening van de erfbelasting. Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de erfenis die iemand verkrijgt. Er is een manier om dit te voorkomen, maar daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

Kruislings premie betalen
De oplossing is dat allebei de partners zelf de premie betalen voor de uitkering die ze zullen ontvangen. In dat geval behoort de uitkering dus tot het vermogen van de achterblijvende partner en hoeft hierover geen erfbelasting betaald te worden. Dit wordt wel kruislingse betaling van de verzekeringspremie genoemd.

Voorwaarden
Zoals vermeld gelden er strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen om te voorkomen dat de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering belast wordt.
• Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
• Opnemen in polis
• Splitsen premie
• Tijdig regelen

Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
De premie mag niet worden betaald uit een gemeenschap van goederen. U kunt alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als u samenwoont en een samenlevingscontract heeft of als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, kunt u niet voorkomen dat de uitkering van de overlijdensrisico¬verzekering wordt meegenomen in de berekening van de erfbelasting.

Opnemen in polis
In de polis die de verzekeringsmaatschappij opstelt, moet duidelijk worden opgenomen dat de premie die u voor de verzekering verschuldigd bent, gesplitst is. U moet premie betalen voor de verzekering op het leven van uw partner en andersom. Het is overigens nodig dat u de premie van twee eigen rekeningen betaalt; het mag ook van een gezamenlijke en/of-rekening.

Splitsen premie
Niet alleen in de polisvoorwaarden moet de premie worden gesplitst, de verzekerings-maatschappij moet de premie ook afzonderlijk aan de beide partners in rekening brengen. Dit hoeft niet als de verzekerden vooraf verklaren ermee akkoord te gaan dat de verzekeraar de premie int bij de eerste verzekeringnemer.

Tijdig regelen
Om te bepalen of de premie op de juiste manier in rekening is gebracht en betaald, wordt het tijdstip van overlijden aangehouden. Achteraf, als een van beide verzekerden is komen te overlijden, kan dit niet hersteld worden.

Wilt u er zeker van zijn dat u het goed geregeld heeft? In dat geval doet u er verstandig aan een deskundig adviseur in te schakelen.

>meer

Nieuwe hypotheken in 2013 | 06-11-2012

Hypotheek voor starters vanaf 2013
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de woningmarkt te reguleren. Een daarvan is dat mensen alleen de hypotheekrente mogen aftrekken als ze een annuïteitenhypotheek afsluiten. Dat, in combinatie met een aantal andere maatregelen, betekent dat het in sommige gevallen gunstig kan zijn om nog in 2012 een huis te kopen.

Mensen die vanaf 1 januari 2013 een nieuwe hypotheek afsluiten, mogen de rente die ze over die hypotheek betalen alleen nog aftrekken van de belasting als de hypotheek helemaal annuïtair wordt afgelost. Vanaf augustus 2011 waren huizenkopers al verplicht om minstens 50% van hun hypotheek af te lossen, ongeacht of ze gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Annuïteitenhypotheek
Maar wat is nu precies een annuïteitenhypotheek? Dat is een hypotheek waarbij u elke maand een vast bedrag betaalt, bestaande uit een stuk aflossing en een stuk rente. Omdat u maandelijks een gedeelte aflost, wordt uw schuld iedere maand een klein stukje lager. Daarom hoeft u iedere maand iets minder rente te betalen. In het begin van de looptijd betaalt u dus vooral veel rente en een klein deel aflossing. Tegen het einde van de looptijd betaalt u juist een klein deel rente en een groot gedeelte aflossing.

Hogere kosten
Omdat u iedere maand minder rente betaalt, kunt u iedere maand ook minder rente van de belasting aftrekken. Daardoor heeft u maandelijks minder voordeel en betaalt u ‘netto’ dus iedere maand iets meer. De totale netto kosten voor een annuïteiten-hypotheek zijn hierdoor hoger dan die voor andere hypotheekvormen, zoals de bankspaarhypotheek. En wanneer een gedeelte van de hypotheek aflossingsvrij is, zoals dat nu nog is toegestaan, kan dat voordeel nog groter zijn.

Dat betekent dat het voor starters op de woningmarkt gunstig kan zijn om nog in 2012 een huis te kopen. Daar komt bij dat er zijn nog meer maatregelen zijn die het aantrekkelijk maken om niet te lang te wachten met het kopen van een huis.

Loan-to-Value
De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning wordt de Loan-to-Value genoemd. Sinds augustus 2011 mag deze niet hoger zijn dan 106 procent. Vanaf 2013 wordt dat percentage jaarlijks met één procent verlaagd tot 100 procent in 2018.

Verlaging NHG
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een bescherming voor huizenkopers, zodat zij hun huis niet gedwongen hoeven te verkopen als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Tot 1 juli 2012 was dit mogelijk voor woningen met een waarde tot 320.000 euro. Dit bedrag wordt per 1 juli 2013 verlaagd tot 290.000 euro en per 1 juli 2014 tot 265.000 euro.

Kortom, de overheid heeft verschillende maatregelen genomen waardoor het voor starters op de woningmarkt gunstig kan zijn om nog in 2012 een woning te kopen. Of dat in uw geval ook zo is, hangt af van verschillende factoren. Laat u adviseren door een deskundig adviseur als u hier meer over wilt weten.

>meer

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl