uploads/images/Actueel.jpg

Actueel

NIEUWS | NIEUWSBRIEF | ACTIE

Prinsjesdag 2014


Hoe raken de plannen van Prinsjesdag uw portemonnee?

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. De miljoenennota is gepresenteerd met de plannen voor het jaar 2015. Hoe treffen de plannen uw portemonnee? Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Er is weer sprake van een licht herstellende economie. In 2015 komt de focus te liggen op het bestrijden van de werkloosheid en het creëren van banen. Dit is ook terug te zien in aangekondigde lastenverlichting voor werknemers. Het moet voor werkgevers goedkoper worden om werknemers aan te nemen en in dienst te houden. Helaas gaat dit deels ten koste van de ouderen. Er worden bijvoorbeeld ouderenkortingen geschrapt. Enkele plannen gericht op het inkomen, de eigen woning en op verzekeringen zullen wij nader voor u toelichten.


Tarief van de eerste belastingschijf wordt verlaagd
De heffing over inkomsten wordt in de eerste schijf met 0,25 procentpunt verlaagd. Dit is de belastingschijf waarin uw inkomen belast wordt tot een bedrag van ongeveer 20.000 euro. De heffing ligt op dit moment op 36,25 procent. Over het meerdere betaalt u belasting in de opvolgende belastingschijven.

Premie zorgverzekering en het eigen risico gaan omhoog
Eigenlijk was het vóór Prinsjesdag al bekend. De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met iets minder dan 10 euro per maand stijgen. Het is aan de individuele verzekeraars om de exacte hoogte voor de premie voor de zorgverzekering van 2015 te bepalen. Het eigen risico voor 2015 staat wel al vast. Er is sprake van een stijging van het eigen risico naar 375 euro.

De rente over restschulden vijftien jaar aftrekbaar
De huizenmarkt ondervindt nog steeds veel hinder van de sterk gedaalde huizenprijzen sinds 2008. Om de huizenmarkt een duwtje in de rug te geven is de betaalde rente over gerealiseerde restschulden bij verkoop van de eigen woning voor een periode van vijftien jaar aftrekbaar in plaats van de huidige tien jaar.

Doorstroming op de huizenmarkt verbeteren
Twee crisismaatregelen die zijn getroffen om tijdelijk de huizenmarkt te ondersteunen, zijn nu permanent geworden. Het gaat hierbij om het recht op hypotheekrenteaftrek, nadat de eigen woning tijdelijk verhuurd is geweest. De tweede maatregel heeft betrekking op het recht om drie jaar lang hypotheekrente af te trekken van twee huizen, in plaats van twee jaar.

Lager BTW tarief voor bouwen en verbouwen tot 1 juli 2015 verlengd
Op het tarief voor arbeid blijft u tot 1 juli 2015 slechts 6 procent BTW betalen in plaats van de reguliere 21 procent. Het BTW-tarief was tijdelijk verlaagd om investeren in de eigen woning te stimuleren en om de economie extra aan te jagen.

De plannen van Prinsjesdag moeten nog inhoudelijk besproken worden. Niet alle plannen zullen ook daadwerkelijk door gaan.

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl