uploads/images/Actueel.jpg

Actueel

NIEUWS | NIEUWSBRIEF | ACTIE

Vertrouwen in het pensioeninkomen is afgenomen


De kennis van Nederlanders over hun eigen pensioen is niet groot. Een grote meerderheid van de mensen geeft zelf aan er niet veel van te weten. Dit blijkt uit een recent onderzoek.

Tweemaal per jaar wordt er onderzoek gedaan naar de beleving van consumenten over de oudedagsvoorziening en trends en ontwikkelingen op dit terrein. In dit artikel delen we enkele resultaten met u.

Beperkte kennis over het pensioen
De (zelf ingeschatte) kennis over pensioenen is - net als in voorgaande jaren - beperkt. Uit onderzoek blijkt dat het vooral de mensen die bijna met pensioen gaan en zzp'ers zijn, die er meer van zeggen te weten. Ook hogeropgeleiden zeggen meer kennis te hebben van hun pensioen.

Minder vertrouwen in het pensioeninkomen
Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer mensen zich zorgen gaan maken over hun pensioen. Ze zien dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt. Ook zien ze dat steeds in het nieuws is dat het pensioen onbetaalbaar dreigt te worden. Vier op de tien Nederlanders denken dat de manier waarop het huidige pensioenstelsel geregeld is, slecht voor de eigen situatie uitpakt.

Vooral jongeren verwachten dat het huidige pensioenstelsel hun geen goed pensioen op zal leveren. Voor hen duurt het nog lang voor ze met pensioen gaan en is er nog veel onzekerheid.

De grootste zorgen bestaan over de AOW. Voor mensen met een laag inkomen zal dit de belangrijkste bron van inkomen zijn na pensionering.

Keuzevrijheid
Het Nederlandse pensioenstelsel laat weinig ruimte over voor eigen keuzes. Als u bij een werkgever werkt die een pensioenregeling heeft, dan moet u daaraan meedoen. U bent afhankelijk van het pensioenfonds waarbij uw werkgever is aangesloten, of van de pensioenverzekeraar waarmee de werkgever een contract heeft. Veel mensen geven aan meer keuzemogelijkheden te willen hebben.

Bron: Issuemonitor Pensioenen

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl