uploads/images/Actueel.jpg

Actueel

NIEUWS | NIEUWSBRIEF | ACTIE

Erfbelasting en overlijdensrisicoverzekering


Overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting
Veel mensen die samen een woning hebben, sluiten een overlijdensrisicoverzekering af. Zo’n verzekering keert een bepaald bedrag uit op het moment dat een van beide verzekerden komt te overlijden. Vaak wordt de uitkering gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op die manier worden de maandelijkse lasten voor de achterblijvende partner lager.

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Wel wordt het bedrag dat wordt uitgekeerd, meegenomen in de berekening van de erfbelasting. Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de erfenis die iemand verkrijgt. Er is een manier om dit te voorkomen, maar daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

Kruislings premie betalen
De oplossing is dat allebei de partners zelf de premie betalen voor de uitkering die ze zullen ontvangen. In dat geval behoort de uitkering dus tot het vermogen van de achterblijvende partner en hoeft hierover geen erfbelasting betaald te worden. Dit wordt wel kruislingse betaling van de verzekeringspremie genoemd.

Voorwaarden
Zoals vermeld gelden er strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen om te voorkomen dat de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering belast wordt.
• Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
• Opnemen in polis
• Splitsen premie
• Tijdig regelen

Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
De premie mag niet worden betaald uit een gemeenschap van goederen. U kunt alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als u samenwoont en een samenlevingscontract heeft of als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, kunt u niet voorkomen dat de uitkering van de overlijdensrisico¬verzekering wordt meegenomen in de berekening van de erfbelasting.

Opnemen in polis
In de polis die de verzekeringsmaatschappij opstelt, moet duidelijk worden opgenomen dat de premie die u voor de verzekering verschuldigd bent, gesplitst is. U moet premie betalen voor de verzekering op het leven van uw partner en andersom. Het is overigens nodig dat u de premie van twee eigen rekeningen betaalt; het mag ook van een gezamenlijke en/of-rekening.

Splitsen premie
Niet alleen in de polisvoorwaarden moet de premie worden gesplitst, de verzekerings-maatschappij moet de premie ook afzonderlijk aan de beide partners in rekening brengen. Dit hoeft niet als de verzekerden vooraf verklaren ermee akkoord te gaan dat de verzekeraar de premie int bij de eerste verzekeringnemer.

Tijdig regelen
Om te bepalen of de premie op de juiste manier in rekening is gebracht en betaald, wordt het tijdstip van overlijden aangehouden. Achteraf, als een van beide verzekerden is komen te overlijden, kan dit niet hersteld worden.

Wilt u er zeker van zijn dat u het goed geregeld heeft? In dat geval doet u er verstandig aan een deskundig adviseur in te schakelen.

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl