uploads/images/Subs.jpg

Beleggersrekening

De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Het ingelegde vermogen wordt belegd. Meestal wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij kan er vaak gekozen worden tussen een aantal verschillende risicoprofielen: van risicoloos tot risicovol. Kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100% zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoende zal blijken te zijn om de hypotheeklening af te lossen.Voordelen bankspaarhypotheek met beleggen (BEW):

  • bij een bankspaarhypotheek kan belastingvrij vermogen opgebouwd worden;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt niet afgelost waardoor maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek;
  • bij een bankspaarhypotheek behoort standaard geen overlijdensrisicoverzekering. Voor alleenstaanden is dat gunstig;
  • bij een BEW heb je veel vrijheid wat betreft de beleggingsmogelijkheden waardoor er een kans op een hoog rendement bestaat;
  • bij een bankspaarhypotheek worden vaak minder kosten doorberekend dan bij hypotheekvormen met verzekeringen.

Nadelen bankspaarhypotheek met beleggen (BEW):
  • bij een bankspaarhypotheek gelden strikte regels. Dit beperkt de flexibiliteit;
  • bij een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Indien overlijdensrisicodekking gewenst is, moet dit buiten de hypotheek om geregeld worden;
  • binnen een BEW wordt belegd waardoor je beleggingsrisico loopt. Bij tegenvallende beleggingsrendementen loop je de kans dat het eindkapitaal niet voldoende zal blijken te zijn voor aflossing van de gehele hypotheek;
  • niet alle hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheekvorm aan.
Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl