uploads/images/Subs.jpg

Banksparen

Jij bouwt tijdens de looptijd kapitaal op met sparen. Met dat opgebouwde kapitaal los jij aan het einde van de looptijd jouw hypotheek af. Jij lost tijdens de looptijd dus niet af.Het kapitaal wordt opgebouwd middels een geblokkeerde spaarrekening, waarin belastingvrij kan worden gespaard. Dit geschiedt wel onder bepaalde fiscale voorwaarden:

  • Jij houdt de bankspaarrekening aan bij een kredietinstelling.
  • Jij hebt een eigen woning met een eigenwoningschuld, de hypotheek is gebruikt voor de aanschaf van de woning of voor onderhoud of verbetering van de woning.
  • Het spaartegoed is geblokkeerd en mag alleen worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld.
  • Jij dient minimaal 15 jaar premie te betalen, tenzij jij eerder overlijdt.
  • De premie die je in enig jaar betaalt, mag nooit hoger zijn dan tien keer de laagste inleg in enig ander jaar.
Net als bij een spaarverzekering is het rentepercentage dat jij ontvangt over het gespaarde bedrag gelijk aan het rentepercentage dat jij betaalt voor de hypotheek. Bij elke rentewijziging op jouw hypotheek wordt tevens de rentevergoeding op jouw bankspaarrekening aangepast. Dit leidt dan tot een hogere of lagere inleg op jouw bankspaarrekening.

Een belangrijk verschil met een traditionele spaarverzekering is dat een overlijdensrisicoverzekering geen onderdeel uitmaakt van de bankspaarrekening.

De rekeninghouder van een bankspaarrekening moet ook de schuldenaar van de hypotheek zijn.

Nieuws
Hypotheek: hoogte rente keuze rentevaste... {Meer}

Aantal woningen onder... {Meer}

aanbieding

Snel een afspraak?

Bel 0223-861425 E-mail Info@beershypotheken.nl